آفتاب هشتم

نکند منتظرِ مُردنِ مایی آقـــا ...!

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۱ ثبت شده است

تقدیم به امام رئوفم
  
  

المنتُ لله که دلم

افتاده زیر قدمت

غرق تو موج کرمت

ممنونتم گره زدی

دل منُ با حرمت

ممنونتم گره زدی

دل منُ با حرمت

برگرفته شده از صدای نور