آفتاب هشتم

نکند منتظرِ مُردنِ مایی آقـــا ...!


♣مدتیست که از سراب غرور به مامن سرور و عشق پا گذاشته ام ، احساس می کنم هنوز درک حضور نکرده ام اما می دانم که عشق دریافتنی است نه گفتنی...

♣گاهی فکر می کنم چون عشق دارم پس هستم و چون عاشقانه می روم...پس می مانم و برای همیشه ماندگارم و « عند ربهم یرزقون »

من به دنبال خویش می گردم ... اما راه مرا به سوی خود می برد.

♣تا اینجا هم که آمده ام قوت من نبود ؛ عشق او بود که مرا می کشید و گرنه کجا می توانستم این همه راه را بپیمایم؟


فرازی از وصیتنامه دانشجوی شهید علی اصغر رحیم پور ازغدی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام: الف. رضوی
تحصیلات:
 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-نانوتکنولوژی
 کارشناسی مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت
شغل: خادم افتخاری امام رضا علیه السلام،خانه دار 
خط سیاسی: من دیپلمات نیستم ، انقلابی ام.
فیلمها و کتابهای مورد علاقه: مذهبی و مستندبرگرفته شده از صدای نور